सम्पर्क गर्नुहोस्

तिनाउ एफ. एम. एण्ड मिडिया प्रा.ली.
अमरपथ – ७ बुटवल, रुपन्देही नेपाल
सम्पर्क फोन नं: ०७१–५५०६८० (रिसेप्सन) ०७१–५५०६७९ (अनयअर)
०७१–५५०६८१ (प्रशासन र मार्केटिङ्ग),०७१–५५०६८२ (न्यूज)
०७१–५५०६८३ (फयाक्स)

र्इ-मेलः tinaufm@gmail.com
tinausamachar@gmail.com
tinaumarketing@gamil.com