कार्यक्रम तालिका

                                                           शुभ  बिहानी 

 बिहान ५ः०० बजे देखि ६ः०० बजे सम्म                     –  धार्मिक कार्यक्रम

  बिहान ६ः०० बजे देखि ६ः३० बजे सम्म                    –  समाचार कायाकइरन 

  बिहान ६ः३० बजे देखि ७ः ०० बजे सम्म                   –   तिनाउ समाचार

  बिहान ७ः ०० बजे देखि ७ः १५ बजे सम्म                 –    राष्ट्रिय गाना 

  बिहान ७ः १५ बजे देखि ७ः३० बजे सम्म                  –    बि.बि.सि.विहानी पख

  बिहान ७ः३० बजे देखि ८ः३० बजे सम्म                   –   नमस्ते विहानी

  बिहान ८ः३० बजे देखि ९ः०० बजे सम्म                   –   नेपाली बहस

  बिहान ९ः३० बजे देखि १०ः३० बजे सम्म                –  एस.एम.एस अन तिनाउ

  बिहान १०ः३० बजे देखि ११ः०० बजे सम्म              –  नेपाली फिल्म गित

  बिहान ११ः०० बजे देखि ११ः३० बजे सम्म              – सिने अनलाईन

  बिहान ११ः३० बजे देखि १२ः०० बजे सम्म             –  नेपाली लोक गित

                                                             शुभ दिवा

 दिवा  १२ः०० बजे देखि १२ः१५ बजे सम्म              – नेपाल खबर

दिवा  १२ः१५ बजे देखि १२ः३० बजे सम्म              – विज्ञापन

दिवा १२ः३० बजे देखि १ः३० बजे सम्म                 – लोक चौतारी

दिवा १ः३० बजे देखि २ः०० बजे सम्म                    – नेपाली फिल्मी गित

दिवा २ः०० बजे देखि ३ः०० बजे सम्म                    – क्लिनीक गृह संसार

दिवा ३ः०० बजे देखि ३ः१५ बजे सम्म                    – नेपाल खबर

दिवा ३ः१५ बजे देखि ४ः०० बजे सम्म                   – मिलिजुली नेपाली (रिपिट)

दिवा ४ः०० बजे देखि ५ः०० बजे सम्म                  – रिक्वेस्ट आवर

                                                       शुभ साँझ

साँझ ५ः०० बजे देखि ६ः०० बजे सम्म                  – झझल्को

साँझ ६ः०० बजे देखि ६ः१५ बजे सम्म                  – नेपाल खबर

साँझ ६ः१५ बजे देखि ६ः३० बजे सम्म                 – मुक्तीको सन्देश

साँझ ६ः३० बजे देखि ७ः३० बजे सम्म                 – तिनाउ बहस

साँझ ७ः३० बजे देखि ८ः०० बजे सम्म                – तिनाउ समाचार

साँझ ८ः०० बजे देखि ८ः३० बजे सम्म               –  नेपाल दर्पण

साँझ ८ः३० बजे देखि ८ः४५ बजे सम्म               – विज्ञापन

साँझ ८ः४५ बजे देखि ९ः१५ बजे सम्म               – बि.बि.सि.सांझ पख

साँझ ९ः१५ बजे देखि १०ः१५ बजे सम्म             –  पाका पुस्ता

साँझ १०ः१५ बजे देखि ११ः१५ बजे सम्म          – पुराना फिल्मी गितहरु

साँझ १०ः१५ बजे देखि १२ः०० बजे सम्म         –  पुराना नेपाली र हिन्दी गितहरु

साँझ १२ः०० बजे   पश्चात  स्टेशन बन्द ।